Tylko jedna główna przeszkoda stoi na drodze do biura bez papieru i to nie jest technologia. Jest to opór przed restrukturyzacją procesów biznesowych aby wykonać taki krok